Sociale kaart


In de Sociale kaart kunnen ouders, cliënten, verwijzers en toegang zoeken naar het juiste aanbod bij een hulpvraag. Er kan gezocht worden op termen zoals eetstoornis, boulimia of dyslexie, waarna het beschikbaar aanbod inzichtelijk wordt. Door de gecontracteerde producten te koppelen aan het aanbod, is het voor de administratie eenvoudig de vertaling te maken naar de productcodes in het berichtenverkeer. De functionaliteit wordt nog uitgebreid met een koppeling naar het berichtenverkeer, zodat de aanbieder direct een verzoek bij de gemeente kan indienen, of de gemeente direct een toewijzing kan afgeven.

Aanbieders kunnen zelf de zorgprogramma’s en hun eigen bedrijf presenteren. Per locatie worden de wachttijden bijgehouden, waardoor voor iedereen inzichtelijk is wanneer een cliënt hulp kan krijgen.

 

Op de juiste tijd, de juiste zorg leveren.

 

Meerdere gemeenten gebruiken de aanbodtool om hun gecontracteerde aanbod inzichtelijk te maken. Kijk bijvoorbeeld op https://zoetermeer.mijnhulpvraag.nl/

Ga naar de inhoud