GRIP OP ‎ HET SOCIAAL DOMEIN DE REGIE DE COMMUNICATIE HET BERICHTVERKEER

GRIP OP ‎HET SOCIAAL DOMEIN

Wij maken slimme oplossingen om het sociaal domein beter te maken. Maak uw informatie overzichtelijk met het PDC. Krijg grip op de geleverde zorg met ons Dashboard. Gemakkelijk inzicht in de lopende zorgmeldingen met Regie. Handel snel berichtenverkeer af met de Zorgaanbiedermodule.

Wat vinden anderen?

"Het is een gemakkelijk te gebruiken systeem, zelfs voor iemand zonder computerskills, zoals ik zelf ben :-). En mocht ik toch een probleempje hebben kijken we samen hoe we mijn probleem op kunnen lossen."

"Super fijn! Het gebruik van zorgverkeer neemt veel zorgen en frustaties uit handen."

"De zorgaanbiedermodule van Zorgverkeer verzorgt het administratieve berichtenverkeer tussen Gemeente(s) en zorgaanbieder simpel en efficiënt. Het aanmelden van zorg, facturering bij einde zorg en overzichten generen voor analyses, alles kan met minimale inspanning."